Referointi

horizontal rule

Referointi on kuullun tai luetun viestin selostamista lyhyesti omin sanoin. Useimmiten asiateksteissä omaan tekstiin yhdistetään lähteistä saatua tietoa, jota referoidaan oman tekstin ja lukijan tavoitteiden mukaisesti.

Referaatti on kirjoittajan omin sanoin kirjoittama tiivistys käytetyn lähteen ydininformaatiosta. Referointi on suositeltavampi tapa lainata lähteen tietoja kuin suorasanainen lähteen toisto. Referaatissa noudatetaan asiatyylisen tekstin vaatimuksia.

Referaattia laadittaessa on hyvä muistaa seuraavat referaatin piirteet:

bulleton selostava, tiivis, kattava, etenevä, selkeä
bulletkertoo olennaisen
bullettekstin tavoitteen perusteella
bulletlukijakunnan perusteella
bulletmukana ovat alkutekstin tiedot (tekstin kirjoittaja, nimi, aika, teos)
bulleton ymmärrettävä ilman alkutekstiä
bulletalkutekstin rakenne saa muuttua
bulletmuistutetaan, kenen ajatuksia referoidaan
       Artikkelin mukaan...

Puhdas referaatti kertoo olennaisen tiedon eikä sisällä referoijan mielipiteitä. Kommentoiva referaatti esittää myös referoijan ajatuksia, jotka on kuitenkin selkeästi erotettava referaatin kirjoittajan ajatuksiksi.

Liitteessä on referaatin laatimisen ohjelista.

horizontal rule

Hyödynnä myös verkkomateriaaleja: ks. Kirjallisuutta-osio.

horizontal rule