Muistio

horizontal rule

Muistio on tärkeä asiakirja, joihin kirjataan muistiin sovittuja päätöksiä, ilmoitetaan toimintatavoista, jaetaan tietoa, vastuita ja tehtäviä, ohjataan ja raportoidaan. Muistio on tyyliltään selkeä ja tiivis, johon kootaan pääasiat selkeästi luettavaan muotoon. Muistion laatimisessa pätevät yleiset asiakirjoittamisen piirteet:

bulletlyhyet, mutta vaihtelevanmittaiset virkkeet
bulletselkeät lauserakenteet
bulletyhden asiakokonaisuuden sisältävät kappaleet
bulletasioiden erottamista helpottavat otsikot ja tehosteet.

Liitteenä on Word-muotoinen esimerkki muistiosta, joka on laadittu palaverin päätösten muistioksi.

horizontal rule