OAMK Tekniikan yksikkö

Ohjeitapublic_html-hakemiston käyttö liitetiedostojen asemasta


Mikä ihmeen public_html?

Public_html-hakemisto on unix-palvelimella omassa kotihakemistossa sijaitseva hakemisto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti omien www-sivujen julkaisemiseen. Sen takia se soveltuu hyvin myös omien (liite)tiedostojen levittämiseen, koska muiden on helppo käydä hakemassa tarvitsemansa tiedostot www-selaimen (esim. Netscapen) avulla.

Tämän ohjeen tarkoituksena on vähentää sähköpostien liitetiedostojen määrää, koska ylisuurista liitetiedostoista on ollut melko paljon ongelmia. Puhumattakaan siitä, että ne kuormittavat verkkoa melko tavalla sekä kasvattavat sähköpostien INBOXit turhan suuriksi, jolloin postiohjelman käyttö hidastuu häiritsevästi (tai loppuu kokonaan).

1. Hakemiston luominen

Unix-palvelimelle tehdään omaan kotihakemistoon webbihakemisto, joka nimetään yleensä public_html -nimellä. Joissakin järjestelmissä voi olla sovittu, että hakemisto nimetään jollakin muulla nimellä: asia selviää parhaiten palvelimen ylläpitäjältä, jos public_html-hakemisto ei näytä toimivan webbihakemistona.

Public_html hakemisto luodaan antamalla komento

mkdir public_html

Hakemiston olemassaolon voi tarkistaa komennolla 'ls -l' tai pelkkä ls. Jos haluat saada selville koko polun, kirjoita komennoksi pwd.

2. Tiedostojen siirto

Tiedostot voidaan siirtää public_html-hakemistoon ftp:n tai scp:n avulla.

3. Public_html-hakemisto Internetissä

Selainta käytettäessä jokaisen oma public_html-hakemisto näkyy verkossa omalla osoitteella. Osoite on muotoa

http://palvelimennimi.fi/~tunnus/

Tunnus on sama kuin Unixin käyttäjätunnus.

Public_html-hakemiston alle voi tehdä tarvittaessa alihakemistoja. Esimerkiksi jos tehdään alihakemisto nimeltä 'harjoitustyot', niin se näkyy silloin osoitteessa

http://palvelimennimi.fi/~tunnus/harjoitustyot/

Huomaa, että hakemistojen ja tiedostojen nimissä ei saa käyttää kirjaimia å, ä ja ö, niiden tilalta kannataa käyttää kirjaimia a ja o!

4. Tiedostojen tallentaminen selaimessa

Public_html-hakemistoon kopioidut tiedostot näkyvät kaikki selaimessa linkkeinä. Normaalisti tiedoston voi kopioida klikkaamalla sen nimeä hiiren vasemmalla napilla (kuten Netscapen mailissa liitetiedoston).

Kaikissa tapauksissa tämä ei kuitenkaan toimi, jolloin tiedoston nimeä pitääkin klikata hiiren oikealla napilla. Silloin avautuu pieni valikko, josta valitaan 'Save Link As...'. Tällöin tiedosto tallentuu sellaisenaan ja varmasti oikein.

5. Tiedostojen "suojaaminen" index.html-tiedoston avulla

Annettaessa Netscapessa www-osoitteeksi oman kotisivunne osoite (http://palvelimennimi.fi/~tunnus/), selain hakee automaattisesti public_html-hakemistostanne index.html-tiedostoa ja löytäessään lataa sen. http://palvelimennimi.fi/~tunnus/ on siis sama asia kuin http://palvelimennimi.fi/~tunnus/index.html

Index.html-tiedosto on omien kotisivujenne etusivu. Jos kyseistä tiedostoa ei löydy, näyttää selain koko public_html:n sisällön alihakemistoineen kaikille ihmisille ympäri maailmaa. Tämän takia hakemisto olisi hyvä suojata ylimääräisiltä index.html-sivulla, jolloin tiedoston hakijan on tiedettävä tarkka osoite. Tarkka osoite lähetetään esim. sähköpostissa tai ilmoitetaan asianosaisille muulla tavalla.

Suojaukseksi riittää siis pelkästään index.html-tiedoston luominen public_html-hakemistoon. Tiedoston voi tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla, esim. Windowsissa Notepadilla tai vaikka Wordillä, kunhan muistaa tallentaa sen tekstimuodossa. Tässä on malli yksinkertaisesta www-sivusta, jonka voivat tehdä ne, jotka eivät ehdi perehtyä asiaan tarkemmin:

    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"
            "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="Oma nimi">
<META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX,NOFOLLOW">
<TITLE>otsikko</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<H1>Oma Nimi</H1>
<address>Katuosoite
<BR>
Postinumero ja -toimipaikka
<BR>
Puhelinnumero
</address>
</BODY>

</HTML>

Kopioi ylläoleva tekstinkäsittelyohjelmaasi ja muuta tiedot kohtiin Otsikko, Oma Nimi, osoite ja puhelinnumero (kohdat näkyvät punaisella, jos selaimesi tukee style sheettejä ja style sheetit on asetettu päälle). Tallenna tiedosto tekstimuodossa nimelle index.html

Huomaa, että myös alihakemistot voidan erikseen suojata omalla index.html-sivuillaan, joka siis talletetaan kunkin alihakemiston juureen suojaamaan ko. hakemiston alla olevien tiedostojen ja hakemistojen näkymistä hakemistolistauksena. Alihakemiston suojaus voi olla tarpeellinen, jos laitatte esim. public_html/poytakirjat/ -hakemistoon useita pöytäkirjoja, mutta ette halua, että kaikki ne, joille olette lähettäneet jonkun tietyn pöytäkirjan osoitteen, näkisivät muutkin hakemistossa olevat tiedostot ja alihakemistot.

6. Tiedostojen suojaaminen salasanan avulla

Tiedostot voidaan suojata myös salasanalla. Ks. tarkemmin Salasanasuojaus-ohje.